Osman Okuyan

Past Games

Köydeki laneti kaldırmak için belli bir süre içerisinde atların bulundukları yerden alınarak kurban edilmek üzere kutsal ateşe atılmasıyla köyün lanetten kurtulması amaçlanmıştır.
Brothers Team Hikâye Bir zamanda 3 kardeş varmış. Bu kardeşler birbiriyle çok iyi geçiniyormuş. 3 kardeşin birbirine göre farklı yetenekleri ve farklı özürleri varmış.