KylHA

Past Games

Bir esnaf... Bir yetkili teknik servis... Atılan sayısız formatlar, tamir edilen bilgisayarlar ve bazı kayıp parçalar... Peki ya dükkanı döndürebilecek mi?