Katarzyna Wiszniewska

Past Games

Work together to fix grandpa's little musicboxes.
The Evil Overlord lost his nemesis due to a freak accident. Now he’s searching for a hero replacement to have that final, climactic duel at last.
Co się stanie, kiedy do tworzenia gry zabiorą się trzy skrajnie odmienne od siebie osoby? Narratoreska to gra pełna zmian i sprzeczności, która nie raz cię zaskoczy.