Karpuz

Past Games

(Нечистачът или ЧистеНЕ) Чистачът, който също така цапа. Бърза пиксел-арт игра. Работиш в офис и трябва да го почистиш, но нещо ти пречи. И “нещото” е част от теб.