Ahmet Kuşlular

Past Games

Brothers Team Hikâye Bir zamanda 3 kardeş varmış. Bu kardeşler birbiriyle çok iyi geçiniyormuş. 3 kardeşin birbirine göre farklı yetenekleri ve farklı özürleri varmış.