Mysterious island

UA: Історія проходження гри (Сюжет): Починається все з поїздки на лайнері. Їхали друзі, Олег, Тарас та Володимир. Але в далині наближалася буря, Олег тривожно говорив всім що треба повернути кермо. Але було пізно... Попали вони в бурю та не знали що робити, Володимир сказав їм що треба паруса зімкнути і гроза не влуче. Послухались хлопці та зімкнули, але це не помогло... Гроза влучила в яхту та вона почала тонути, хлопці впали та знепритомніли. Прокинулися Олег з Тарасом на острові джунглів, але Володі не було, хлопці очухались та гайда шукати Володимира. Обдивилися острів та нічого не знайшли крім диких тварин ( пум, анаконд, збожеволівших мавп, мавп, павуків, вепрів, ведмедів та акул ) крім того було ще плем'я канібалів які виходили на полювання та робили патрулі. Треба було дуже обережно виживати та побудувати прихисток. Почали вони думати над планом порятунку Володимира. Обійшли весь острів в друге та знайшли печеру, Тарас казав що його там немає бо боявся що там... Але Олег не хотів кидати свого друга та пішов з палицею яку знайшов біля печери. Тарас подумав а що як я загублю ще Олега? Та пішов за ним. В печері вони найшли Володимира але він був без тями. Взяли його за руки та ноги і понесли з печери. Але зовні їх чекав Монстр з лицем ведмедя, тулубом людини, ногами коня та руками лева. Він міг швидко переміщатися, роздерати свою жертву та їсти. (Мегодон) Як Олег з Тарасом побачили його, мало не зумліли. Мегодон кинувся на Тараса а Олег різко вдарив звіра палицею по голові. Мегодон почав кричати ведмежим голосом від болі. Хлопці швидко тікати до місця де вони прибули, це було на півдні острова. Після того як знайдете необхідні матеріали для будівлі житла. Коли Олег пішов шукати матеріали то натрапив на патруль з 2 людей з племені канібалів, Олег взяв камінець та кинув його в кущі напроти нього один канібал пішов подивитись що там а другий стояв, поки той стояв Олег підійшов та вдарив його палкою по голові та той знепритомнів, потім другого. Знайшовши необхідні речі Олег вирушив назад але другів небуло. Знову йшли пошуки, Олег знав що це вже не та істота а люди, він здогадався по слідам які вони лишили, та вирушив за ними. Йшовши по дорозі він побачив мертвого канібала, на ньому були страшні укуси, і раптом з кущів вискочив Мегодон(та істота). Олег збожеволів та гайда тікати, як він добіг до дерева щоб на нього залізти, і раптом його штовхнув Мегодон, та упав Олег в водоспад, та знепритомнів. Прокинувся в друге на другому березі та йшов знову до того місця. Дойшовши істоти вже небуло, але не треба розслаблятися бо будь - якої миті воно може прийти. Дойшовши Олег до племені. Воно було знищене, але чудом уціліли друзі, які були прив'язані на гілці дуба. Розв'язавши їх вони пішли до прихистку якого збудували раніше. І побачили що там плот. 1 кінцівка: Вони сіли і попливли додому. 2 кінцівка: Тарас з Володимиром попливли а Олег лишився досліджувати світ джунглів.(пісочниця) Персонажі: Олег, Тарас, Володимир, Істота(Мегодон), Плем'я канібалів. Головний персонаж: Олег Сюжет: 1 частина: аварія лайнера. 2 частина: пропажа Володимира 3 частина: порятунок Володимира 4 частина: зустріч з істотою 5 частина: пропажа Володимира і Тараса 6 частина: зустріч з істотою двічі 7 частина: порятунок Володимира і Тараса EN: The history of the game (Plot): It all starts with a trip on the liner. Friends, Oleg, Taras and Vladimir were leaving. But a storm was approaching in the distance, Oleg anxiously told everyone that it was necessary to turn the steering wheel. But it was too late... They fell into a storm and did not know what to do, Vladimir told them that it was necessary to close the sail and the thunderstorm was not affected. The boys obeyed and closed, but it couldn't... A thunderstorm hit the yacht and it began to sink, the boys fell and fainted. Oleg and Taras woke up on the jungle island, but Volodya was gone, the guys snarled and went looking for Volodymyr. They looked around the island and found nothing but wild animals ( cougars, anacondas, distraught monkeys, monkeys, spiders, boars, bears and sharks ) in addition, there was also a tribe of cannibals who went hunting and made patrols. It was necessary to survive very carefully and build shelter. They began to think about the plan to save Vladimir. We went around the whole island in the second and found a cave, Taras said that he was not there because he was afraid that there was... But Oleg did not want to leave his friend and left with a stick that I found near the cave. Taras thought what if I lost another Oleg? She followed him. In the cave they came to Vladimir but he was unconscious. They took him by the arms and legs and carried him out of the cave. But outwardly, the Monster was waiting for them with the face of the bear, the torso of the man, the legs of the horse and the arms of the lion. He could move quickly, tear apart his prey, and eat. (Megodon). As Oleg and Taras saw him, they almost faded. Megodon rushed at Taras and Oleg sharply hit the beast with a stick on the head. Megodon began to scream in a bearish voice in pain. The boys quickly fled to the place where they arrived, it was in the south of the island. After you find the necessary materials for building housing. When Oleg went to look for materials, he came across a patrol of two people from the cannibal tribe, Oleg took a pebble and threw it into the bushes opposite him, one cannibal went to see what was there and the other was standing while Oleg stood and hit him on the head with a stick and he fainted, then the second. Having found the necessary things, Oleg went back but there were no friends. Again there was a search, Oleg knew that this was no longer the creature but people, he guessed from the traces they left, and went after them. As he walked along the road, he saw a dead cannibal, there were terrible bites on him, and suddenly Megodon(that creature) jumped out of the bushes. Oleg went crazy and went running away, as he ran to a tree to climb it, and suddenly he was pushed by Megodon, and Oleg fell into a waterfall, and fainted. I woke up to the second on the second bank and walked back to that place. Having reached the creature is no longer there, but there is no need to relax because at any moment it can come. Oleg reached the tribe. It was destroyed, but miraculously survived friends who were tied to an oak branch. Having unleashed them, they went to the shelter of which they had built earlier. And they saw that there was a raft. 1 ending: They sat down and swam home. 2nd ending: Taras and Volodymyr swam and Oleg stayed to explore the world of the jungle. (sandbox) Characters: Oleg, Taras, Vladimir, Creature (Megodon), Cannibal Tribe. Main character: Oleg Plot: Part 1: the crash of the liner. Part 2: the loss of Vladimir 3 part: the salvation of Vladimir 4 part: meeting with the creature 5 part: the loss of Vladimir and Taras 6 part: meeting with the creature twice 7 part: the salvation of Vladimir and Taras
Jam year: 
2023
Diversifiers: 
Making memories (Sponsored by dot big bang)
Give your NPCs a brain, or even a heart (Sponsored by Inworld)
Slava Ukraini
Is This The End?
Platforms: 
MS Windows
Game Tags: 
3D
Action
Adventure
Arcade