Малки котки

Играта проследява ожесточения сблъсък между кучетата, котките, птиците и гризачите в търсене на път към обетованата земя на техните корени.
Jam year: 
2023
Diversifiers: 
Creature Feature
Platforms: 
Non-digital game (board game, card game, physical game, sport, etc.)
Credits: 

Mihail Petrov
Nansi Taneva
Lyubomir Grigorov
Vania Atanasova

Game Stills: 
Game Tags: 
Tabletop