Quadrality

Tev ir tikai viena kārts - Kakšananāns, kuru Tu vari novietot uz laukuma vai nu resursu vākšanai, vai uzbrukumu veikšanai. Tavs uzdevums ir stratēģiskā kāršu spēlē pieveikt pretinieku - Blek and Wite. Spēles process: Kārtis jāpērk no kāršu kavas, spēle sākās ar 100 banāniem, viena kārts no kāršu kavas maksā 40 banānus. Novietojot Kakšananānu sev tuvākajos lauciņies Tu 5 sekunžu laikā iegūsi 10 banānus. Parūpējies par to lai Tavi banānu fermeri nenomirst un aizsargā tos novietojot vienu Kakšananānu tiem priekša. You have only one card - Sporkanana, which you can place on the playing field for resource gathering or to attack. Your objective is to, in a strategy card game, defeat your oponent - Blek and Wite. Gameplay: Card are bought from the card deck. You start game with 100 bananas, one card from the deck costs 40 bananas. Placing your Sporkanana to the field closest to you, every 5 seconds you will get additional 10 bananas. Make sure that your banana farmers don’t die, protect them by placing them one Sporkanana in front of them.
Jam Site: 
Jam year: 
2022
Diversifiers: 
Sustainable (Sponsored by Virtuos)
Platforms: 
MS Windows, Web standard (HTML5, Java, JavaScript, Flash)
Tools and Technologies: 
Unity (any product)
Technology Notes: 
Aseprite
Game Stills: 
Game Tags: 
2.5D
Strategy