Dzień szurpatego

Explore the world to answer the question: What is the real world, what you see or not? You can find a way to move between realities. What next are you gonna do? Does it answer all the questions? PL: Eksplorujesz świat aby odpowiedzieć na pytanie: Co jest rzeczywistym światem, to co widzisz czy nie? Przemierzając krainę, znajdziesz sposób na przechodzenie między rzeczywistościami. Co dalej z tym zrobisz? Czy odpowie to na wszystkie pytania?
Jam Site: 
Jam year: 
2014
Diversifiers: 
I am who I want to be
Platforms: 
Other digital platform
Technology Notes: 
Game written in Action! - language for Atari XL/XE, 8-bit computer.
Installation Instructions: 

You have to use real Atari XL/XE hardware

..or an emulator;)

For example: Atari800Win Plus 4.x or Altirra.

 

To run game:

Install ATR image file in Your SIO device or in D1: in emulator and reboot (cold reset). That's all;)

Credits: 

Code: Tomasz Cieślewicz

Music: V0yager

 

Thanks to: Miker and Ajcek;)

...and all others jammers;)